Máy nén lạnh Kulthorn (Piston) WJ9485GK-SA, Công suất 1.3HP, - Phuc an khang

5,950,000₫

Mô tả

Máy nén lạnh Kulthorn (Piston) WJ9485GK-SA, Công suất 1.3HP, 220V~240V/1Ph/50Hz- Phuc an khang 

THÔNG SỐ CƠ BẢN MÁY NÉN  

Cooling capacity (at 50Hz)/Công suất lạnh (ở 50Hz):

 Watt: .........................................................2140

 Kcal/h: ........................ ...............................1840

 BTU/h: ...................... .......................... ...7302

 Power consumption (W): ............................1246

    (Công suất điện)

 

 LRA (A) / Dòng đề: ............................. ........38.0

 RLA (A) / Dòng chạy (có tải): .....................5.66

 

 

General specification / Thông số chung:

:. Type / Loại: ..........HBP -23.30℃ to +12.7℃ (-9.9OF to 54.9OF)

:. Voltage (V): ......................................... ...198~264V

:. Frequency (Hz): .....................................................50

:. Refrigerant: ..........................................................R22

--------------------------------------------------------------------------------------

:. EER: .................................................................5.86

:. COP: ...................................................................1.72

:. Displacement(cc): ..............................................26.70

:. Performance (As per ASHRAE): ...

--------------------------------------------------------------------------------------

:. Lubricant / Loại nhớt: ...........................Polyolester Oil 

:. Initial charge / Dung lượng nhớt: .................850.0 cc

:. Recharge:  ..............................................................

:. Weight (with Oil charge) / Trọng lượng: .........22.40Kg

--------------------------------------------------------------------------------------

:. Motor type: .......................................................P.S.C

:. Motor protection: ......External Overload

:. Refrigerant control: ................Capillary tube/ Dùng cáp

:. Compressor cooling / Giải nhiệt:.......Fan/ Quạt làm mát

Bình luận

Sản phẩm khác

 
Gọi ngay