Máy nén lạnh Kulthorn (Piston) WJ9485GK-SA, Công suất 1.3HP, - Phuc an khang

0₫

Mô tả

THÔNG SỐ CƠ BẢN MÁY NÉN  

Cooling capacity (at 50Hz)/Công suất lạnh (ở 50Hz):

Watt: .........................................................2140

Kcal/h: ........................ ...............................1840

BTU/h: ...................... .......................... ...7302

Power consumption (W): ............................1246

    (Công suất điện)

 

LRA (A) / Dòng đề: ............................. ........38.0

RLA (A) / Dòng chạy (có tải): .....................5.66

 

 

General specification / Thông số chung:

Type / Loại: ..........HBP -23.30℃ to +12.7℃ (-9.9OF to 54.9OF)

Voltage (V): ......................................... ...198~264V

Frequency (Hz): .....................................................50

Refrigerant: ..........................................................R22

 

EER: .................................................................5.86

COP: ...................................................................1.72

Displacement(cc): ..............................................26.70

Performance (As per ASHRAE): ...

 

Lubricant / Loại nhớt: ...........................Polyolester Oil 

Initial charge / Dung lượng nhớt: .................850.0 cc

Recharge:  ..............................................................

Weight (with Oil charge) / Trọng lượng: .........22.40Kg

 

Motor type: .......................................................P.S.C

Motor protection: ......External Overload

Refrigerant control: ................Capillary tube/ Dùng cáp

Compressor cooling / Giải nhiệt:.......Fan/ Quạt làm mát

Bình luận

Sản phẩm khác

 
Gọi ngay