Máy nén lạnh Kulthorn (Piston) AE 2428ZK-SR, Công suất 3/4HP, R404a, 220V~240V/50Hz

2,850,000₫

Mô tả

Máy nén lạnh Kulthorn (Piston) AE 2428ZK-SR, Công suất 3/4HP

THÔNG SỐ CƠ BẢN:

Cooling capacity (at 50Hz)/Công suất lạnh (ở 50Hz):

 Watt: ......................................................700/720

 Kcal/h: ........................ ...........................602/619

 BTU/h: ...................... .........................2388/2457

 Power consumption (W): ........................560/586  (Công suất điện)

 LRA (A) / Dòng đề: ............................. .........15.7

 RLA (A) / Dòng chạy (có tải): ...................... ...2.9

 
Hình ảnh máy nén lạnh Kulthorn :

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác