19%
Quạt dàn nóng - dàn lạnh 300mm/1 pha - Vật tư điện lạnh

Quạt dàn nóng - dàn lạnh 300mm/1 pha - Vật tư điện lạnh

650₫800₫

Mô tả

Bán quạt dàn nóng-dàn lạnh 300mm/1pha - vật tư

 

 

 

 

 Đường kính quạt dàn lạnh -dàn nóng:

 

 • Quạt đường kính: 200mm
 • Quạt đường kính: 300mm
 • Quạt đường kính: 350mm
 • Quạt đường kính: 400mm
 • Quạt đường kính: 450mm
 • Quạt đường kính: 500mm
 • Quạt đường kính: 550mm
 • Quạt đường kính: 600mm
 • Quạt đường kính: 630mm,
 • Quạt đường kính: 710mm
 • Quạt đường kính: 900mm
 • Quạt đường kính: 1000mm

 

 

 

 

 

 Địa chỉ: 75 Kênh 19/5, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM   

Điện thoại: 028 66 823 734                 

Website:https://maynenlanhhcm.com/                    

Email: kinhdoanhblock@gmail.com

Bình luận

Sản phẩm khác